30 April 2010

"salahkah aku" ce5Ter Band

Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah SWT..

Setelah melalui proses yang cukup melelahkan, akhirnya Saya, Adik-adik serta kawan-kawan personel CS Band telah merampungkan Hit Single lagu CS Band yang berjudul Salahkah Aku, dengan ARANSEMEN YANG LEBIH BAIK DAN DENGAN MUSIK YANG LEBIH BERWARNA JIKA DIBANDINGKAN DENGAN ARANSEMEN AWAL. Saya sadar masih banyak kekurangan dalam lagu ini, maklum lah namanya juga baru, terbentuknya aja bulan Pebruari 2010..hehehe

Lagu ini Tercipta pada tanggal 14 maret 2010 Pukul 15.30
di Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok

YANG SOBAT DENGARKAN SEKARANG ADALAH LAGU DARI CS BAND - SALAHKAH AKU


Silahkan download dan BERIKAN PADA ORANG YANG ANDA SAYANGI... KLIK DISINI ...GRATIS ...

SALAHKAH AKU Cipt : Willyo Alsyah

Kutemukan cinta itu lagi
dikala senja tlah menepi
menimbulkan rasa di hati
bangkitkan cinta yang telah mati

Ku nyatakan cinta di hati
terucap janji setia
dan takkan ku lepaskan lagi
diri mu di dalam hati ini

terimalah cinta suci ini
yang tulus dari dasar hati

Reff..
salahkah aku bila kini
mencintai mu kekasih
kan ku bawa terbang tinggi
lupakan semua yang terjadi

dan jangan pernah engkau ragu
akan ketulusan cinta ku
karna hati ku hanya untuk mu
tak tergantikan dengan yang lain

Cat: silahkan Download n Copas dgn memegang teguh UU ttg Hak Cipta...Keyyy...

diawal terciptanya, lagu ini saya beri judul CINTA SUCI, tetapi menimbang saran dari teman-teman CESTER (fans CS Band) agar mengganti judul tersebut dengan Salahkah aku, akhirnya lagu ini berganti judul dengan SALAHKAH AKU

data singkat Cs. Band...
Cs Band berdiri pada bulan Pebruari 2010, dgn nama awal Aisiteru tapi sebulan kemudian berubah nama menjadi Cs. Band sebab kita semua adalah Cs/teman akrab tidak memandang Suku, ras, Agama dll...

Personel Cs Band

1) Willyo Alsyah ( AL isman ) pd Vocal dan rythem Gitar kelahiran Palopo Sulsel
2) Vandera Sutisna ( Ucil ) pada lead gitar kelahiran Cimanggis Depok Jabar
3) Muh. Yanuar Isai ( Nho'el) pada Bass kelahiran Jakarta
4) Muh. Lutvi Rafsanjani ( lutvi) pada drum kelahiran cimanggis Depok Jabar.

sPESiAL tHaNkS tO :
IVAN KAVELERA (Radio RCA, Bulukumba Makassar)
ERGA (Diana Studio)
OBIK (Markas Musik Studio)
Putra (Markas Musik Studio)
CesTer

18 April 2010

Istri Shalihah itu seperti apa sih


Sifat istri shalihah bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya:

1. Penuh kasih sayang, selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah aku beritahukan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: “Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha.” (HR. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. 257. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah, Asy- Syaikh Al Albani rahimahullah, no. 287)

2. Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya, tempat tidur, pakaian, dan yang semacamnya.

3. Tidak memberikan Kemaluan nya kecuali kepada suaminya.

Al Quran :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (an-Nuur: 2-3).

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” (al-Israa’: 32)

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,” (al-Furqaan: 68-69).

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (al-Mumtahanah: 12).

HADIS :

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong,” (HR Muslim [107]).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rauslullah saw. bersabda, “Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin,”

Masih diriwayatkan darinya dari Nabi saw. beliau bersabda, “Jika seorang hamba berzina maka keluarlah darinya keimanan dan jadilah ia seperti awan mendung. Jika ia meninggalkan zina maka kembalilah keimanan itu kepadanya,” (Shahih, HR Abu Dawud [4690]).

Diriwayatkan dari al-Miqdad bin al-Aswad r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda kepada para sahabatnya, “Bagaimana pandangan kalian tentang zina?” Mereka berkata, “Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya maka ia haram sampai hari kiamat.” Beliau bersabda, “Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan sepuluh orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina dengan isteri tetangganya,” (Shahih, HR Bukhari dalam Adabul Mufrad [103]).

4. Menjaga rahasia-rahasia suami, lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. Asma’ bintu Yazid radhiallahu ‘anha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya: “Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim), dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya?” Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. Aku (Asma) pun menjawab: “Demi Allah! Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya, demikian pula mereka (para suami).” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jangan lagi kalian lakukan, karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan, kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya.” (HR. Ahmad 6/456, Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan)

5. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya”. (HR. Abu Dawud no. 1417. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami’ush Shahih 3/57: “Hadits ini shahih di atas syarat Muslim.”)

6. Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar), ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta’ (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa, terkecuali bila suaminya mengizinkan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya”. (HR. Al-Bukhari no. 5195 dan Muslim no. 1026)

7. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami, tidak melupakan kebaikannya, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur.” Ada yang bertanya kepada beliau: “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau menjawab: “Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh, kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: “Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali.” (HR. Al-Bukhari no. 29 dan Muslim no. 907)

8. Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya, tidak menolaknya tanpa alasan yang syar’i, dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya, karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya.” (HR. Muslim no.1436)

9. Melegakan hati suami bila dilihat. Rasulullah bersabda, ”Bagi seorang mukmin laki-laki, sesudah takwa
kepada Allah SWT, maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya,
selain istri yang shalehah. Yaitu, taat bila diperintah, melegakan bila
dilihat, ridha bila diberi yang sedikit, dan menjaga kehormatan diri dan
suaminya, ketika suaminya pergi.” (HR Ibnu Majah).

10. Amanah. Rasulullah bersabda, ”Ada tiga macam keberuntungan (bagi
seorang lelaki), yaitu: pertama, mempunyai istri yang shalehah, kalau kamu
lihat melegakan dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah serta menjaga kehormatan
dirinya dan hartamu …” (HR Hakim).

11, istri shalehah mampu memberikan suasana teduh dan ketenangan berpikir
dan berperasaan bagi suaminya. Allah SWT berfirman, ”Di antara tanda
kekuasaan-Nya, yaitu Dia menciptakan pasangan untuk diri kamu dari jenis kamu
sendiri, agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya. Sungguh di dalam
hati yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah bagi kaum yang
berpikir.”(QS Ar Rum [30]: 21).

Demikianlah Istri shaleha itu menurut Kitab Suci Al Quran dan Hadis2 sahih....
semoga Anda termasuk di dalam nya....

*dari berbagai sumber*


13 April 2010

Pemintal

Ku dapati engkau di teras rumah itu dengan mata menerawang jauh
sesekali kau hentakkan kayu itu dengan senyum getir
entah marah, kecewa ataukah kesal
sebab tahun telah berganti
namun tiga batu tak juga bisa mengepulkan asap

sebentar lagi sorga mu akan runtuh
tertiup angin atau terseret gelombang
sebab tak ada yang melirik walau sejenak

dibalik rerumputan lilalang
aku menanggalkan pakaian ku
pakaian yang telah kau rajut dengan jemari mu itu
dan aku hanya bisa melihat mu dari kejauan,
sebab tak bisa ku jangkau engkau dengan kasih

semoga suatu saat aku datang
dan melihat mu tersenyum bangga
sebab tiga batu itu telah mengepulkan asapDepok, 13/04/2010
Selasa dini Hari pukul 01.58

08 April 2010

Lagu ke dua cester band Dapatkah Kita Bersama

DAPATKAH KITA BERSAMA

Cipt : Willyo Alsyah

Tercipta tgl 2 Pebruari 2010
saat Ulang tahun Putra Ku yang ke 10

d...................f#m
Biarkan hati bicara
g ..........................gm..................d
ungkap semua rasa yang pernah ada
bm.........................................a
dihati ku saat masih bersama mu
d bm g a
aaaaa.................
d...................f#m
biarkan mata bicara
g..............................gm......................d
tentang semua indah yang pernah singgah
bm.........................................a
di diri ku saat masih bersama mu
g
berikan rasa
a
berikan cinta
em.........................................a
yang tak pernah terpenuhi sebelumnya

DAPATKAH KITA BERSAMA...Cs Band


Reff
d
dapatkah kita bersama
bm
seperti saat cinta
g..................a
kita terjalin indah
d
dan lupakan semua rasa
bm
yang membuat kita terpisah
g..............................a
seperti saat sekarang ini

f#m..........................g
oh kasih maafkan lah aku
d.............................a...........................bm
yang tak slalu ada disaat kau rindu pada ku
f#m
oh kasih
g
cinta ku tak terhapus
a.......................d
oleh ruang dan waktu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

dalam kesendirian
ku coba tuk mencipta
entah puisi atau lagu
dengan kemampuan yang aku punya
agar terlupa bahwa aku pernah terluka
dan agar hidupku lebih bermakna

mungkin ini tak sesuai
tapi alangkah lebih tidak sesuai
jika aku hanya meratapi apa yang telah terjadi...

salam dari ku

06 April 2010

Ce5TeR Band

CINTA SUCI

Cipt. Willyo Alsyah - Al Isman

Tercipta tgl 14 maret 2010 Pukul 15.30
di Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok

DAPATKAH KITA BERSAMA

Cipt. Willyo Alsyah - Al Isman

Lagu ini tercipta pada tgl 2 Pebruari 2010
saat Ultah Putra ku yang ke 10


Personel Cs. Band

Willyo Alsyah / Al Isman : Vocal / rhytem guitar
Van dera Sutisna / Uchil : Guitar
Nho'el : Bass
Luthvi Rafsanjani : Drum

video ini Di rekam saat
LATIHAN di STUDIO 31 DEPOK beberapa hari yang lalu dgn menggunakan HAND PHONE

MASIH BANYAK KEKURANGAN YANG PERLU KAMI BENAHI DALAM LAGU INI , UNTUK ITU DENGAN PENUH RASA HORMAT....KAMI MOHON MASUKAN DAN KOREKSI DARI SAHABAT SEMUA...
TERIMA KASIH

CINTA SUCIDAPATKAH KITA BERSAMADidalam kesendirian
ku coba tuk membuat sesuatu
sesuai dengan apa yang aku bisa
agar hidup ku lebih berwarna
dan tidak meratapi apa yang telah terjadi

Mungkin ini tidak sesuai
tapi alangkah lebih tidak sesuai jika aku hanya termenung dan meneteskan air mata....